Home

Integrale vitaliteit & duurzaamheid in nieuwe bewuste vormen van leven en werken 

Gaia= aarde, Sira = buiging in de vorm van een kom; moederschoot; schild; bron.

Gaia Sira is een platform en beoogd (onderzoeks)centrum voor het onderzoeken, experimenteren en leren vanuit een integrale visie. We werken aan integrale vitaliteit, in landbouw, voeding, gezondheid en energie. Ook richten we ons op nieuwe business modellen. Het gaat om het verbinden van diverse vormen en disciplines om doorbraken naar een andere wijze van denken en functioneren, ook vanuit een andere bewustzijnslaag. Het gaat om zelf experimenteren en ook wetenschappelijk onderzoek doen. Het gaat om  werken vanuit Mode 2 science: wetenschap die interdisciplinair denkt en werkt aan grenzen tussen disciplines en aan de rand van disciplines. Mode 1 science werkt vanuit disciplines en hanteert daartussen een strikte scheiding.

Alle activiteiten spelen in op ons veranderende wereldsysteem en veranderend bewustzijn. Momenteel vallen veel oude zekerheden weg. Er ontstaat er een breed scala aan nieuwe werkwijzen op vele gebieden, vooral van onderop, zoals de vele vormen van stadslandbouw en anders met voedsel en landbouw omgaan, eigen energieopwekking in energie coöperaties, thuiszorg, andere geneeswijzen, aandacht voor regionale economie en regionale munten, persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling etc. Het is nu tijd voor onderwijs over en onderzoek naar nieuwe wijzen van functioneren die meer in balans zijn met mens en aarde. Gaia Sira stimuleert samenwerking vanuit die nieuwe werkvormen en het integreren van verschillende soorten kennis en bevordert out-of-the-box oplossingen.

Gaia Sira heeft een eigen model dat duurzaamheid in verband brengt met persoonlijke zingeving. Uitgangspunt is dat duurzaamheid alles te maken met ons innerlijk: geïntegreerde duurzaamheid. Dat is een combinatie van duurzaamheid en spiritualiteit. Duurzaamheid is voor Gaia Sira de mate van balans in het denken, beleven, handelen en organiseren van het leven in relatie tot onze omgeving, zingeving, samenzijn, welbevinden en de toekomst. Spiritualiteit is voor Gaia Sira de bewuste zoektocht naar het ontdekken wie je ten diepste in essentie bent en het ernaar gaan leven. Als wij in balans komen in onszelf kunnen we de wereld ook in balans brengen.

Maandelijkse updates Gaia Sira Zet mij op de lijst voor de Gaia Sira updates

Teken de petitie op http://www.helphumus.nlVolgende pagina: Missie